1,823,434 views | Muhammed Idris • TED Residency

Người tị nạn cần gì để bắt đầu cuộc sống mới.