چگونه حفاظت از منابع طبیعی توسط جوامع می‌تواند حیات وحش را نجات دهد

2,008,457 views |
موریانگلز بیزا |
TED2019
• April 2019