Mohamed Hijri:
Giải pháp đơn giản cho cuộc khủng hoảng phốt pho sắp tới.

TEDxUdeM · 13:41 · Filmed Oct 2013
Watch next...
Paul Stamets: 6 ways mushrooms can save the world
arrow

Share this idea

609,521
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Nhà sinh vật học Mohamed Hijri đưa ra ánh sáng cuộc khủng hoảng nông nghiệp mà không ai đề cập đến: Chúng ta đang hết dần lượng phốt pho, một thành phần cần thiết và chủ đạo của DNA và nền tảng của liên kết tế bào. Mọi con đường của cuộc khủng hoảng này dẫn chúng ta ngược trở lại cách mà chúng ta trồng trọt — với những phân bón hóa học lan tràn, mà cây cối không đủ khả năng hấp thụ. Một biện pháp? Có lẽ... là loài nấm hiển vi. (Được quay bởi TEDxUdeM).

Biologist
Mohamed Hijri studies arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), seeking to understand the structure, evolution and reproduction of these organisms, which form a symbiotic relationship with plant roots. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxUdeM, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

130 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.