Mohamed Ali:
Mối liên hệ giữa thất nghiệp và khủng bố

TEDCity2.0 · 9:01 · Filmed Sep 2013
Watch next...
Erik Hersman: Reporting crisis via texting
arrow

Share this idea

1,005,814
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Đối với những người trẻ thất nghiệp ở các thành phố lớn trên thế giới, giấc mơ về cơ hội và sự giàu có trở thành hiện thực - nhưng thường là bởi vì họ được tuyển dụng bởi các nhóm khủng bố và các tổ chức bạo động khác. Nhà hoạt động nhân quyền Mohamed Ali thuật lại những câu chuyện từ quê hương Mogadishu của anh nhằm minh chứng cho tác động mạnh mẽ của việc ươm mầm sáng tạo, đối với những người trẻ, đầy tham vọng tại các thành phố.

Human rights advocate
Human rights advocate Mohamed Ali fights terrorism with entrepreneurship. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

209 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.