محمد علی:
ارتباط بین بیکاری و تروریسم

TEDCity2.0 · 9:01 · Filmed Sep 2013
Watch next...
Erik Hersman: Reporting crisis via texting
arrow

Share this idea

1,006,038
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

برای جوانان و افراد بی کاری که در شهر های بزرگ دنیا زندگی می کنند، رویاهای فرصت و ثروت می تواند تحقق یابد، اما متاسفانه اغلب اوقات این افراد به شدت توسط گروه های تروریستی و سایر تشکیلات خشونت آمیز به کار گرفته می شوند. محمد علی، مدافع حقوق بشر، داستان هایی از سرزمین خود موگادیشو می گوید تا برای جوانان و افراد بلند پرواز شهر های ما یک مورد قوی از پرورش خلاقیت بسازد.

Human rights advocate
Human rights advocate Mohamed Ali fights terrorism with entrepreneurship. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

209 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.