میچ رسنیک: به بچه ها کد نوشتن را بیاموزیم

2,875,045 views |
Mitch Resnick |
TEDxBeaconStreet
• November 2012