சமூகவலைத்தளங்களில் நடைபெற்றால் உருசியப் புரட்சி எப்படி தோற்றப்பட்டு இருந்திருக்கும்

1,471,191 views |
மிக்ஹெயில் ஃஜைகார் |
TED2018
• April 2018