Мајкл Шермер: Шемата која е во позадина на себе-измамата

3,001,150 views |
Michael Shermer |
TED2010
• February 2010