માઈકલ ગ્રીન

આપણે શા માટે લાકડાની ગગનચુંબી ઇમારત બનાવવી જોઈએ

1,212,737 views • 12:22
Subtitles in 31 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

ગગનચુંબી ઈમારત બનાવવી ?સ્ટીલ અને સિમેન્ટ ભૂલી જાવ ,આર્કિટેક માઈકલ ગ્રીન કહે છે ,અને લાકડાથી બનાવો .જેના વિષે તેઓ આ વિશિષ્ટ વાર્તાલાપ માં વિસ્તારપૂર્વક કહે છે ,સુરક્ષીત ૩૦ માળ સુધીનું લાકડાનું બાંધકામ બનાવવાનું શક્ય છે એટલું નહિ (અને ,તે વિચારે છે ,વધારે ઉચું ),તે જરૂરી છે .

About the speaker
Michael Green · Architect

Michael Green wants to solve architecture’s biggest challenge — meeting worldwide housing demand without increasing carbon emissions — by building with carbon-sequestering wood instead of concrete and steel.

Michael Green wants to solve architecture’s biggest challenge — meeting worldwide housing demand without increasing carbon emissions — by building with carbon-sequestering wood instead of concrete and steel.