മീര വിജയൻ

ലിംഗ വിവേചനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക.

887,966 views • 13:58
Subtitles in 27 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തൂ

About the speaker
Meera Vijayann · Citizen journalist

By using citizen journalism platforms, Meera Vijayann explores creative ways that young women can participate in politics and community matters.

By using citizen journalism platforms, Meera Vijayann explores creative ways that young women can participate in politics and community matters.