Матијè Рикард за навиките кои носат среќа

10,551,491 views |
Matthieu Ricard |
TED2004
• February 2004