1,791,582 views | Matt Russo • TEDxUofT

Vũ trụ tạo ra âm thanh thế nào? Một chuyến đi âm nhạc