Matt Cutts:
Մեթ Քատս՝ Փորձիր մի նոր բան 30 օրվա ընթացքում

TED2011 · 3:27 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Derek Sivers: Keep your goals to yourself
arrow

Share this idea

8,523,520
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Արդյո՞ք կա մի բան, որ դուք միշտ ցանկացել եք անել, բայց երբեք չեք արել։ Մեթ Քատսն առաջարկում է փորձել դա 30 օրվա ընթացքում։ Այս կարճ և զվարճալի ելույթը առաջարկում է նոր տեսանկյուն նպատակներ սահմանելու և դրանց հասնելու շուրջ։

Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

721 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.