أیا می‌توانید معمای کیک تولد را حل کنید؟ - ماری برادسکی

1,472,135 views |
ماری برادسکی |
TED-Ed
• January 2022