Maria Bezaitis:
Maria Bezaitis: Sự cần thiết đáng ngạc nhiên của "cái lạ"

TED@Intel · 8:00 · Filmed Apr 2013
Watch next...
Eli Pariser: Beware online "filter bubbles"
arrow

Share this idea

1,104,436
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Trong thời đại số chúng ta đang sống, các mối quan hệ xã hội dần được trung gian hóa bằng dữ liệu. Chúng ta đang tự ngăn cản bản thân mình trước những yếu tố lạ, mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra—những con người và những ý tưởng nằm ngoài những khuôn mẫu mà chúng ta đã từng được biết đến, điều mà chúng ta đã từng thích và nơi mà chúng ta từng đến. Lời kêu gọi về một công nghệ đưa chúng ta đến với những sự vật và con người chúng ta cần, ngay cả khi điều đó không hề quen thuộc với chúng ta. (Ghi hình tại TED@Intel.)

Computer engineer
A principal engineer at Intel, Maria Bezaitis focuses on how constellations of personal data can form new business models. Full bio
This talk was presented at a TED Institute event given in partnership with Intel. TED editors featured it among our selections on the home page. Read more about the TED Institute.

Discuss

128 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.