มาร์กาเร็ต เฮฟเฟอร์นัน (Margaret Heffernan):
การจงใจปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้อะไร

TEDxDanubia · 14:38 · Filmed Mar 2013
Watch next...
Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks
arrow

Share this idea

1,497,832
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

เกล่า เบเนฟิลด์ ก็เพียงแค่ทำงานของเธอไป—จนกระทั่งเธอค้นพบความลับที่เลวร้าย เกี่ยวกับบ้านเกิดของเธอ ที่หมายถึงอัตราการเสียชีวิตของผู้คนที่นั่นสูงกว่าที่อื่นใดในสหรัฐฯถึง 80 เท่า แต่เมื่อเธอพยายามบอกกล่าวกับผู้คนถึงเรื่องนั้น เธอก็เรียนรู้ความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่า นั่นคือ ผู้คนไม่ต้องการจะรับรู้ ในการพูดเชิงกึ่งบทเรียนประวัติศาสตร์ กึ่งเรียกร้องให้ช่วยกันลงมือปฏิบัตินี้ มาร์กาเร็ต เฮฟเฟอร์นัน แสดงให้เห็นอันตรายของ "การจงใจปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้อะไร" และได้ยกย่องคนธรรมดาๆ อย่างเช่น เบเนฟิลด์ ผู้ซึ่งเต็มใจที่จะบอกกล่าวความคิดเห็นของตนออกมา (ถ่ายทำที่ TEDxDanubia)

Management thinker
The former CEO of five businesses, Margaret Heffernan explores the all-too-human thought patterns — like conflict avoidance and selective blindness — that lead organizations and managers astray. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxDanubia, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

288 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.