มาร์โค แอนันเซียต้า (Marco Annunziata):
ขอต้อนรับสู่ยุคแห่งอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม

TED@BCG San Francisco · 12:36 · Filmed Oct 2013
Watch next...
Erik Brynjolfsson: The key to growth? Race with the machines
arrow

Share this idea

1,414,127
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ทุกคนต่างพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตกับทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) แต่มันสำคัญอย่างไรกับอนาคตของเรา ในการบรรยายที่น่าคิด มาร์โค แอนันเซียต้า วิเคราะห์ให้เราฟังถึงวิธีการที่เทคโนโลยีนั้นจะเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม สร้างเครื่องจักรที่มองเห็น รู้สึก รับสัมผัส และตอบโต้ได้ เพื่อที่พวกมันจะได้ถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองคิดถึงชิ้นส่วนของเครื่องบินที่สามารถส่งข้อความเตือนได้ เมื่อพวกมันต้องได้รับการซ่อมแซม หรือกังหันลมที่สื่อสารระหว่างกันเอง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น นั่นคืออนาคตที่มีนัยแฝงอันน่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราทุกคน

Economist
The Chief Economist at General Electric, Marco Annunziata is a financial virtuoso with a passion for technology. Full bio
This talk was presented at a TED Institute event given in partnership with BCG. TED editors featured it among our selections on the home page. Read more about the TED Institute.

Discuss

114 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.