Giải quyết ô nhiễm nhựa theo cách của các nhà tái chế Ấn Độ

302,048 views |
Mani Vajipey |
TED Talks India: Nayi Baat
• May 2019