Nói về tình yêu theo cách tích cực hơn

2,976,285 views | Mandry Len Catron • TEDxSFU