Nói về tình yêu theo cách tích cực hơn

3,021,783 views |
Mandry Len Catron |
TEDxSFU
• November 2015