صبحت از عشق به شیوه ای بهتر

3,017,187 views |
مندی لن کاترون |
TEDxSFU
• November 2015