صبحت از عشق به شیوه ای بهتر

2,999,543 views |
مندی لن کاترون |
TEDxSFU
• November 2015