لویی شوارتزبرگ:
معجزه‌های پنهان دنیای طبیعی

TED2014 · 7:24 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Edith Widder: The weird, wonderful world of bioluminescence
arrow

Share this idea

6,491,995
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ما در دنیایی زندگی می کنیم که زیبایی آن از نظرها پنهان است، چون این زیبایی ها انقدر ظریف و حساس هستند که برای چشم انسان مشهود نیستند. برای نمایش این دنیای پنهان از چشم ها، لویی شوارتزِ فیلمساز، مرزهای فضا و زمان را بوسیله ی دوربین های فوق سریع و میکروسکوپ های ثبت کننده ی گاهگذشت درمی نوردد. در مراسم TED2014 او قسمت هایی از آخرین پروژه ی خود که یک فیلم سه بعدی با نام «رازهای دنیای دیده نشده» است را با حاضرین به اشتراک می گذارد. این فیلم زمان را کند و تند می کند و شگفتی های طبیعت را بزرگنمایی می کند.

Filmmaker
Louie Schwartzberg is a cinematographer, director and producer who captures breathtaking images that celebrate life — revealing connections, universal rhythms, patterns and beauty. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

207 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.