Sử dụng giấy thì tốt hơn nhựa? Đâu là sự thật

1,484,675 views |
Leyla Acaroglu |
TED2013
• February 2013