Lesley Hazleton:
Mối ngờ vực cần thiết cho đức tin

TEDGlobal 2013 · 13:45 · Filmed Jun 2013
Watch next...
Lesley Hazleton: On reading the Koran
arrow

Share this idea

1,327,803
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Khi Lasley Hazleton viết tiểu sử về nhà iên tri Muhammad. Bà bị sửng sốt bởi điểm: Chính đêm mà nhà tiên tri nhận được sự mặc khải về kinh Koran, theo như những bài tường thuật lại trước đây, phản ứng đầu tiên của ông là ngờ vực, kính sợ, thậm chí là khiếp sợ. Tuy nhiên, trải nhiệm này đã trở thành nền tảng cho đức tin của ông. Hazleton kêu gọi một sự trân trọng mới cho sự ngờ vực và việc đặt câu hỏi như nền tảng của đức tin—và một sự kết thúc cho chủ nghĩa chính thống.

Writer, psychologist
Writer, psychologist and former Middle East reporter Lesley Hazleton explores the vast and often terrifying arena in which politics and religion intersect. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

434 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.