پتانسیل باورنکردنی تصویربرداری فتواکوستیک در شناسایی سرطان

618,925 views |
لی لای |
TEDMonterey
• August 2021