Larry Smith: Tại sao bạn sẽ không thể lập nên đại nghiệp

7,312,114 views |
Larry Smith |
TEDxUW
• November 2011