Лалитеш Катрагада: Изработка на мапи за борба против катастрофи и градење економија

421,665 views |
Lalitesh Katragadda |
TEDIndia 2009
• November 2009