چه می‌شد اگر ساختمان‌ها به جای مصرف، انرژی را تولید می‌کردند؟

1,371,294 views |
کسینا پتریچنکو |
TED Countdown London Session 2022
• October 2022