کیترا کاهانا:
داستانهایی از بیخانمان ها و پنهان از دیده ها

TED2014 · 5:00 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Wade Davis: Dreams from endangered cultures
arrow

Share this idea

1,428,340
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

کیترا کاهانا، عکاس خبری و همکار TED، وقتی دختر کوچکی بود رویای فرار از خانه برای زندگی آزادانه در جاده ها د اشت. اکنون بعنوان یک بزرگسال و به ادعای خودش یک خانه بدوش، او دنبال کننده کولیهای مدرن در منازل، واگنهای باری، ایستگاه های اتوبوس، پارکینگ ها، دستشویهای عمومی است تا نگاهی به فرهنگ جاری در حاشیه ها بیاندازد.

Vagabond photojournalist + conceptual artist
Kitra Cahana is a Canadian photographer who blurs the line between anthropologist and journalist. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

120 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.