کیترا کاهانا

داستانهایی از بیخانمان ها و پنهان از دیده ها

1,444,185 views • 5:00
Subtitles in 35 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

کیترا کاهانا، عکاس خبری و همکار TED، وقتی دختر کوچکی بود رویای فرار از خانه برای زندگی آزادانه در جاده ها د اشت. اکنون بعنوان یک بزرگسال و به ادعای خودش یک خانه بدوش، او دنبال کننده کولیهای مدرن در منازل، واگنهای باری، ایستگاه های اتوبوس، پارکینگ ها، دستشویهای عمومی است تا نگاهی به فرهنگ جاری در حاشیه ها بیاندازد.

About the speaker
Kitra Cahana · Vagabond photojournalist + conceptual artist

Kitra Cahana is a Canadian photographer who blurs the line between anthropologist and journalist.

Kitra Cahana is a Canadian photographer who blurs the line between anthropologist and journalist.