کوین بالز: مبارزه با برده‌‌داری مدرن

1,192,785 views |
Kevin Bales |
TED2010
• February 2010