ביג דאטה משמעו נתונים יותר טובים

1,956,550 views | קנת' קוקיאר • TEDSalon Berlin 2014