Ken Robinson

Քեն Ռոբինսոնն ասում է, որ դպրոցները սպանում են ստեղծագործական միտքը:

47,696,782 views • 19:24
Subtitles in 61 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Պարոն Քեն Ռոբինսոնը հետաքրքիր և խորիմաստ ճառով ապացուցում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել կրթական համակարգ, որը կնպաստի ստեղծագործական մտքի զարգացմանը /եւ ոչ թե անտեսելուն/ :

About the speaker
Ken Robinson · Author/educator

Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence.

Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence.