کِلی سوازی:
زندگی که با مرگ پایان نمی یابد

TEDMED 2013 · 13:54 · Filmed Apr 2013
Watch next...
Judy MacDonald Johnston: Prepare for a good end of life
arrow

Share this idea

1,521,098
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

در تانا تروجا؛ عروسی ها و تولد ها، مراسم هایی نیستند که اعضای جامعه را گرد هم می آورند. در این بخش از اندونزی، مراسم های تدفین بزرگ و خشنی، مرکزیت حیات جامعه را تشکیل می دهند. کِلی سوازی جامعه شناس، نگاهی به این فرهنگ می اندازد، که در آن بدن اجساد بستگان تا حتی چندین سال پس از مرگشان مورد مراقبت قرار می گیرد. با این که این کار برای احساسات جوامع غربی عجیب به نظر می رسد، او می گوید، این کار می تواند نشان دهنده ی واقعی تری از این حقیقت باشد که روابط ما با کسانی که دوست داریم، به سادگی نفس کشیدن آن ها قطع نخواهد شد. (ضبط شده در TEDMED)

Anthropologist
Kelli Swazey examines how religious and spiritual practices form group identity, and play a vital role in structuring the interactions of individuals within a culture. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

169 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.