Keith Chen

کیس چن: آیا زبان تکلمی شما در توانایی شما در پس انداز کردن تاثیر دارد؟

1,651,496 views • 12:13
Subtitles in 32 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

اقتصاد دانان چه چیزی از زبانشناسان می آموزند؟ اقتصاد دان رفتاری، "کیس چن"، الگوی شگفت انگیزی برگرفته شده از تحقیق خود معرفی می کند: اینکه زبانی که فاقد مفهوم زمان آینده است — "فردا باران آمدن" بجای "فردا باران خواهد آمد" — در ارتباط تنگاتنگ با میزان بالای پس انداز است. بیشتر دربارۀ پژوهش های "چن" بخوانید.

About the speaker
Keith Chen · Behavioral economist

Keith Chen's research suggests that the language you speak may impact the way you think about your future.

Keith Chen's research suggests that the language you speak may impact the way you think about your future.