کیت استون:
ميزهاى دى‌‌جى ساخته شده از … كاغذ

TED2013 · 11:45 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Doris Kim Sung: Metal that breathes
arrow

Share this idea

683,583
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

"من عاشق كاغذم و فناورى را دوست دارم،" اين را كيت استون فيزيكدان و چوپان سابق گوسفند مى‌‌گويد، كسى كه دهه اخير را صرف كار كردن براى يكى كردن اين دو كرده است. در آزمايشهايش كاغذ معمولى را با جوهرهاى رسانه‌‌اى تركيب مى‌‌كند و بُردهاى مدارى كوچكى را براى آزمايشات بى‌‌نظير و جادويى ارائه مى‌‌دهد. تا اين تاريخ، اين برنامه‌‌ها شامل يك روزنامه عجين شده با صدا و ويديو، پوسترهاى كه مصرف انرژى را بلادرنگ نشان مى‌‌دهند، و درام كيت كاغذى بينهايت جالب و مجموعه‌‌اى از ميزهاى دى جى است كه او روى صحنه به نمايش مى‌‌گذارد.

Shepherd of electrons
At Novalia, Kate Stone and her team use ordinary printing presses to manufacture interactive electronics, which combine touch-sensitive ink technology and printed circuits into unique and cost-effective products. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

168 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.