Karen Armstrong
915,650 views • 9:54

Przez wiele lat czułam się sfrustrowana, gdyż jako historyk religii zyskałam bolesną świadomość gdyż jako historyk religii zyskałam bolesną świadomość centralnej roli współczucia w najważniejszych religiach. centralnej roli współczucia w najważniejszych religiach. Każda z nim wypracowała własną wersję Każda z nim wypracowała własną wersję tego, co nazywamy Złotą Zasadą. Czasem występuje jako afirmacja: "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego". Równie ważna jest negacja: Równie ważna jest negacja: "Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe". Wejrzyjcie w siebie. Zbadajcie, co sprawia wam ból, i odrzućcie myśl o sprawieniu tego bólu komukolwiek innemu, niezależnie od okoliczności. i odrzućcie myśl o sprawieniu tego bólu komukolwiek innemu, niezależnie od okoliczności.

Podkreśla się znaczenie współczucia nie dlatego, że to dobrze brzmi, Podkreśla się znaczenie współczucia nie dlatego, że to dobrze brzmi, lecz dlatego, że to działa. Ludzie odkryli, że gdy stosują Złotą Zasadę, Ludzie odkryli, że gdy stosują Złotą Zasadę, jak mówi Konfucjusz: "każdego dnia przez cały dzień", nie jako dobry uczynek przerywający życie chciwe i egotyczne, nie jako dobry uczynek przerywający życie chciwe i egotyczne, nie jako dobry uczynek przerywający życie chciwe i egotyczne, ale każdego dnia przez cały dzień, pozbawiają się miejsca w centrum świata, stawiają tam bliźniego i przekraczają siebie, stając w obecności Boga, osiągając Nirwanę, Ramę, Tao. stając w obecności Boga, osiągając Nirwanę, Ramę, Tao. Coś, co wykracza poza znaną nam egotyczną egzystencję. Coś, co wykracza poza znaną nam egotyczną egzystencję.

Często trudno zauważyć, że to istota religijności. Często trudno zauważyć, że to istota religijności. Ponieważ z nielicznymi wyjątkami, gdy zgromadzą się religijni ludzie, zaczynają dyskusje o zawiłej doktrynie lub zwołują sobór nienawiści czy pomstują na homoseksualistów. Często nie chcą współczuć. Czasem widzę, przemawiając do zgromadzenia wiernych, Czasem widzę, przemawiając do zgromadzenia wiernych, wyraz buntu na ich twarzach, gdyż chcą mieć rację, nie współczuć. A to udaremnia całe przedsięwzięcie.

Dlaczego byłam tak wdzięczna TEDowi? Bo bardzo łagodnie zabrali mnie z gabinetu pełnego książek w XXI wiek, z gabinetu pełnego książek w XXI wiek, dając mi znacznie większą publiczność, niż mogłabym sobie wymarzyć. dając mi znacznie większą publiczność, niż mogłabym sobie wymarzyć. To pilna sprawa. Jeśli nie zdołamy wprowadzić Złotej Zasady w skali globalnej, Jeśli nie zdołamy wprowadzić Złotej Zasady w skali globalnej, traktować wszystkich tak, jakby byli równie istotni jak my, traktować wszystkich tak, jakby byli równie istotni jak my, nie przekażemy raczej następnemu pokoleniu świata zdolnego do przetrwania. nie przekażemy raczej następnemu pokoleniu świata zdolnego do przetrwania.

Jednym z wielkich zadań naszych czasów Jednym z wielkich zadań naszych czasów jest zbudowanie społeczeństwa globalnego, w którym ludzie mogą żyć w pokoju. Religia, która powinna w tym pomóc, postrzegana jest jako jedna z przeszkód. Oczywiście nie tylko ludzie religijni wyznają Złotą Zasadę. To źródło wszelkiej moralności, empatii będącej owocem wyobraźni, zdolności postawienia się na czyimś miejscu.

Sądzę, że mamy wybór. Możemy nadal podkreślać dogmaty i wyróżniki naszej wiary, Możemy nadal podkreślać dogmaty i wyróżniki naszej wiary, lub wrócić do rabbiego Hillela, współczesnego Jezusowi, lub wrócić do rabbiego Hillela, współczesnego Jezusowi, który poproszony przez poganina o podsumowanie żydowskiego nauczania który poproszony przez poganina o podsumowanie żydowskiego nauczania powiedział: "Nie rób bliźniemu, co tobie niemiłe". "Tym jest Tora, reszta to tylko komentarz".

Rabini i wcześni ojcowie Kościoła twierdzili, że interpretacja pisma, która sieje nienawiść i pogardę jest nieuprawniona. że interpretacja pisma, która sieje nienawiść i pogardę jest nieuprawniona. Musimy ożywić tego ducha. Nie możemy oczekiwać, że zstąpi na nas duch miłości. Nie możemy oczekiwać, że zstąpi na nas duch miłości. Sami musimy się postarać, z pomocą środków nowoczesnej komunikacji, z pomocą środków nowoczesnej komunikacji, które oferuje nam TED. Byłam niezwykle wzruszona reakcją wszystkich naszych partnerów. Byłam niezwykle wzruszona reakcją wszystkich naszych partnerów.

W Singapurze mamy grupę, która chce wykorzystać Kartę, by zasypać podziały, które pojawiły się ostatnio w tym społeczeństwie, niektórzy posłowie chcą wdrożyć odpowiednią politykę. niektórzy posłowie chcą wdrożyć odpowiednią politykę. W Malezji będzie wystawa, na której wiodący artyści chcą pokazać młodym ludziom, na której wiodący artyści chcą pokazać młodym ludziom, że współczucie leży u podstaw wszelkiej sztuki. że współczucie leży u podstaw wszelkiej sztuki. W Europie społeczności muzułmańskie organizują dyskusje i spotkania, na którym rozmawiają o współczuciu w islamie i innych religiach. na którym rozmawiają o współczuciu w islamie i innych religiach.

Na tym się nie skończy. Nauczanie religijne poszło w złym kierunku, koncentrując się na niezrozumiałej doktrynie. Nauczanie religijne musi prowadzić do działania. Chcę nad tym pracować aż do śmierci. Chcę wspólnie z naszymi partnerami zrobić dwie rzeczy: Chcę wspólnie z naszymi partnerami zrobić dwie rzeczy: edukować i stymulować empatyczne myślenie. Edukować, bo oduczyliśmy się współczuć. Edukować, bo oduczyliśmy się współczuć. Ludzie często sądzą, że wystarczy, by było im przykro z czyjegoś powodu. Ludzie często sądzą, że wystarczy, by było im przykro z czyjegoś powodu. Nie pojmiesz jednak współczucia, jeśli będziesz o nim tylko myślał. Nie pojmiesz jednak współczucia, jeśli będziesz o nim tylko myślał. Musisz to zrobić.

Chcemy zaangażować media, bo media są kluczowe, by pomóc rozwiać stereotypowe poglądy na temat innych ludzi, które dzielą nas od nich. To samo tyczy się edukatorów. Chciałabym dać wam przedsmak dynamizmu i wyzwań życia pełnego współczucia. Chciałabym dać wam przedsmak dynamizmu i wyzwań życia pełnego współczucia. Chciałabym dać wam przedsmak dynamizmu i wyzwań życia pełnego współczucia. Wymaga ono inteligencji, a nie tylko sentymentalizmu. Wymaga ono inteligencji, a nie tylko sentymentalizmu.

Chciałabym, by naukowcy zbadali wątek współczucia Chciałabym, by naukowcy zbadali wątek współczucia we własnych i obcych kulturach. Ponad wszystko zachęcam do wrażliwości Ponad wszystko zachęcam do wrażliwości na mowę pozbawioną empatii. Ponieważ ludzie mają Kartę, niezależnie od przekonań czy ich braku, czują się upoważnieni do zakwestionowania nieempatycznej mowy, czują się upoważnieni do zakwestionowania nieempatycznej mowy, pogardliwych uwag przywódców religijnych i politycznych, pogardliwych uwag przywódców religijnych i politycznych, szefów korporacji. Możemy zmienić świat, jesteśmy do tego zdolni. Możemy zmienić świat, jesteśmy do tego zdolni.

Nie pomyślałabym o umieszczeniu Karty w sieci. Tkwiłam w starym świecie nadętego grona siedzącego w pokoju i wygłaszającego ezoteryczne stwierdzenia. TED pokazał mi nowy sposób myślenia i prezentowania idei. TED pokazał mi nowy sposób myślenia i prezentowania idei. To dlatego TED jest cudowny. Wiedza zgromadzona w tej sali, jeśli połączymy siły, pomoże nam zmienić świat. Czasem problemy wydają się nierozwiązywalne.

Zakończę cytatem brytyjskiego, oksfordzkiego pisarza, Zakończę cytatem brytyjskiego, oksfordzkiego pisarza, którego nieczęsto cytuję: C.S. Lewisa. którego nieczęsto cytuję: C.S. Lewisa. Napisał coś, co poruszyło mnie, gdy byłam jeszcze uczennicą. Napisał coś, co poruszyło mnie, gdy byłam jeszcze uczennicą. To cytat z "Czterech miłości". Porównał miłość erotyczną, gdy ludzie wpatrują się zaczarowani w oczy kochanka, z przyjaźnią, gdy ludzie stoją ramię przy ramieniu, skupiając wzrok na wspólnym celu.

Nie musimy być w sobie zakochani, ale możemy zostać przyjaciółmi. Jestem o tym przekonana. Poczułam to mocno podczas spotkań w Vevey, Poczułam to mocno podczas spotkań w Vevey, że kiedy ludzie o różnych przekonaniach łączą siły we wspólnym celu, łączą siły we wspólnym celu, różnice tracą na znaczeniu. Nauczyliśmy się przyjaźni. Nauczyliśmy się żyć razem i poznawać się nawzajem. Bardzo dziękuję. (Brawa)