Tại sao trường công ở Mỹ khiến trẻ em quanh quẩn trong nghèo khó?

2,058,075 views |
Kandice Sumner |
TEDxBeaconStreet
• November 2015