چگونه مدارس عمومی آمریکا کودکان را فقیر نگاه می‌دارند؟

2,045,341 views |
کندیس سامنر |
TEDxBeaconStreet
• November 2015