چگونه مدارس عمومی آمریکا کودکان را فقیر نگاه می‌دارند؟

1,972,870 views | کندیس سامنر • TEDxBeaconStreet