AI có thể cứu nhân loại

4,248,842 views |
Kai-Fu Lee |
TED2018
• April 2018