ปัญญาประดิษฐ์ช่วยมนุษยชาติได้อย่างไร

4,264,418 views |
ไค ฟู ลี (Kai-Fu Lee) |
TED2018
• April 2018