Mối quan hệ sáng tạo giữa người và AI mới chỉ đang bắt đầu

762,933 views |
K Allado-McDowell |
TED2023
• April 2023