چگونه تنفس شما می‌تواند نشان دهنده سلامتی شما باشد

2,625,704 views |
جولین بورشکا |
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany
• November 2018