Prosta metoda zerwania z nałogiem

19,444,243 views |
Judson Brewer |
TEDMED 2015
• November 2015