Prosta metoda zerwania z nałogiem

19,816,246 views |
Judson Brewer |
TEDMED 2015
• November 2015