คติพจน์จากเหล่านักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ว่าด้วยทุกปีของชีวิต

1,966,062 views |
โจชัว เพรเกอร์ (Joshua Prager) |
TEDActive 2015
• March 2015