דברי חוכמה מפי סופרים דגולים על כל שנה בחיים

1,977,813 views |
ג'ושוע פרייגר |
TEDActive 2015
• March 2015