چگونه یک کامپیوتر یاد می‌گیرد تا فورا یک شی را بازشناسی کند

2,797,677 views |
جوزف ردمون |
TED2017
• April 2017