آیا اقتصاد تراوشی واقعاً کار می‌کند؟ - جاناتان اسمیت

410,182 views |
جاناتان اسمیت |
TED-Ed
• May 2022