جان وودن تفاوت بین برنده بودن و موفق بودن را بیان میکند

7,530,064 views |
John Wooden |
TED2001
• February 2001