John McWhorter:
Ջոն ՄկՎորտեր: Հաղորդագրություն գրելը սպանում է լեզուն:

TED2013 · 13:48 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Erin McKean: The joy of lexicography
arrow

Share this idea

2,028,786
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Արդյոք հաղորդագրություն գրելը նշանակում է լավ գրավոր խոսքի «բախճանը»: Ջոն ՄկՎորտերը պնդում է, որ ավելի շատ բան կա ասելու հաղորդագրություններ գրելու մասին` լեզվաբանության և մշակույթի տեսանկյունից, քան թվում է, և դա լավ նորություն է:

Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

384 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.