အမျိုးသား သားဆက်ခြားဆေးအကြောင်း

1,177,273 views |
ဂျွန် အန်မိုရီ |
TEDMED 2017
• November 2017